Вопросы-ответы (каз)

Коммерциялық тұрғын емес үй-жайлар (қоймалар) коммуналдық қызметтер үшін ақы төлеуі керек пе? Егер қажет болса, сауалнамада коммерциялық және коммерциялық емес деп бөлуге бола ма?

Коммерциялық тұрғын үй-жайлар коммерциялық емеске қарағанда көбірек төлейді. "Тұрғын үй қатынастары туралы" ҚРЗ-да пәтер, тұрғын емес үй-жайлар мен тұрақ орындары меншігінің бірнеше түрі көзделген, меншік иелерінің жалпы жиналысында ортақ мүлікті басқаруға және күтіп-ұстауға арналған шығыстардың мөлшері бекітілуге тиіс, сондай-ақ тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері шығыстарды пәтер иелеріне қарағанда екі еседен асырмай өтейтіні көзделген. Егер қойма тұрғын емес үй-жай ретінде тіркелген болса, көп жағдайда меншік иелері қосымша шығындарды көтермейді, кез-келген жағдайда мүлік иелерінің жалпы жиналысында шешім қабылдау қажет. БЕО шоттарына пәтерлер мен тұрақ орындарының (бар болса)  меншік иелері ғана енгізілетін болады. Тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері орындалған жұмыстар актісін ұсына отырып, тікелей шоттар бойынша төлейді. Егер қоймаға ММБ қызмет көрсетпесе және қойма қосымша ресурстарды тұтынбаса, орындалған жұмыс актісіндегі тәжірибеге сүйене отырып, қызметтерді көрсету қиын болады. Бірақ кез-келген жағдайда да бұл тарифтерді меншік иелерінің жиналысы бекітуі керек.